Vlasovy styling co to je

Rýchle potlačenie výbuchu aj v jeho základnej fáze šírenia je účinným prvkom ochrany priemyselných zariadení, v ktorých záleží na výbuchu, v uzavretom priestore alebo nie úplne uzavretom. Rýchla detekcia zvýšenia tlaku v zariadeniach je jedným zo základných faktorov, ktoré zaručujú, že nedôjde k výbuchu.

Auresoil Sensi & SecureAuresoil Sensi & Secure Auresoil Sensi & Secure Komplexná podpora sluchu pre čisté sluch!

Dôležitou úlohou systému HRD je zabrániť vzniku vysokého tlaku pri explózii, vďaka ktorej sa skracuje poškodenie konštrukcie, znižuje sa prestoje a predovšetkým sa zvyšuje bezpečnosť ľudí. Systém HRD sa používa na ochranu nádrží a síl obsahujúcich práškové látky, mlyny, miešačky, filtračné zariadenia, sušičky a mnoho podobných priemyselných zariadení.Každý systém, aby správne a už fungoval, by mal byť vybavený strojmi, ako sú tlakové senzory a optické údaje v strojoch, zatiaľ čo vo výrobných halách, systém riadenia a hrdlový valec obsahujúci hasiacu látku.Stratégia činnosti spočíva v meraní a spracovaní indikácií a náhle a praktickej reakcii. Detekcia výbuchu sa vykonáva pomocou tlakových senzorov, detektorov iskier a plameňov. Keď sa objaví plameň alebo iskry alebo vo forme, keď zvýšenie tlaku prekročí maximálny povolený bezpečnostný rozsah, znalosti sa okamžite nasmerujú do riadiaceho centra, ktoré zaručuje spracovanie reklamy a, ak je to potrebné, okamžité otvorenie ventilu valca obsahujúceho chemikáliu. Po vykonaní výkonu prostredníctvom systému riadenia sa hasiace chemikálie rozprašujú pomocou špeciálnych dýz, čo má za následok veľmi intenzívne a účinné potlačenie výbuchu. Najdôležitejšou vlastnosťou, ktorá charakterizuje systém HRD, je reakčný čas, ktorý sa meria v milisekundách od okamihu, keď sa zistí zvýšenie tlaku, až po atomizáciu látky.