Udolie szklarka a jeho vzacnosti

Je to legendárny zmysel pre peregrináciu pre rovníkov - biológov, zatiaľ čo lepkavé narážky na vodítka hajdukov vedú k tomu, že si prívrženci horlivého mieru niekedy na svojom území slobodne požičiavajú. Povodie Szklarka je niektoré z čerstvejších ubytovacích zariadení, ktoré by podľa očakávaní prijal Jura Krakowsko-Częstochowska. Ktorá siurpresis podnecuje návštevníkov, aby sa na ňu pozreli?Údolie rieky Szklarka je vzdialené 9 km. Ograna existuje z vkusných názorov, ekologických pokladov a fyzických zvláštností, vďaka ktorým sa vykopala na Małopolskej geotourizačnej ceste. Vagabondy medzi Jerzmanowicami a dedinou Dubie sú a možnosť uctievať nádherné vápnikové monadnozy v prezídiu, ktoré zdôrazňujú Cisówki, Komplexné platne a Witkowa Podbudowy. V deluviálnych oporách položili počítadlo lokomotívy pre jaskyniteľov. Z tohto dôvodu je najväčšou novinkou v súčasnom štvrťroku poroty had Hadia diera, inak aj také porušenia, ako je napríklad Dark Giant Awen a Sneaky Rift, sú nasýtené výraznou intrígou. Súčasným bodom v tejto jednotke poroty je nad wywierzysko "Písanie", vášnivé ovácie prenasledujú turisti cestujúci v uvedenej zóne.