Registracna pokladna oblukov

Výber novej registračnej pokladnice pre vašu vlastnú značku by sa mal dôkladne premyslieť, najmä ak máme nakupovať vybavenie, ktoré nám predstavuje pre dlhé roky používania. Musíme veľmi ťažko premýšľať nielen o výbere jednej metódy registračnej pokladnice, ale o samotnom procese tlače, ktorý hrá mimoriadne dôležitú funkciu. Ak vezmeme do úvahy všetky najdôležitejšie technické parametre pokladnice veľmi opatrne, bude obsahovať rovnako významný zisk z budúcich nákladov na prevádzku našej pokladnice.

Ako už bolo uvedené, veľmi dôležitým parametrom, za ktorý by sa mal platiť osobitný dôvod, je výber vhodného tlačového mechanizmu. V súčasnosti máme na výber ihlové a termálne tlačiarenské mechanizmy, ktoré zvyšujú angažovanosť. Ihlové mechanizmy nie sú príliš významné a čo je najdôležitejšie, pomalšie ako tepelné zariadenia. Za zmienku tiež stojí, že na ich dôležitú činnosť sú nevyhnutné aj farbiace pásky. Registračné pokladnice, ktoré sú schopné ihlových mechanizmov, sú zvyčajne veľmi lacné, preto priťahujú pozornosť zákazníkov, ktorí v prvom rade venujú pozornosť hodnote, a ďalšie technické parametre registračnej pokladnice vyjdú v nasledujúcom pláne.

Pozitívna fiškálna tlačiareň zo zmien je veľmi pokojná a funguje rýchlo. Miernou nevýhodou je samozrejme potreba použitia špeciálneho termálneho papiera, ktorý je zvyčajne dvakrát drahší ako predtým uvedený ofsetový papier bežne používaný v ihličkových tlačiarňach. Nezabudnite tiež, že za normálnych podmienok musíte nosiť potlačené kotúče termálneho papiera. Na svadbu má stále viac tlačiarní elektronickú kópiu potvrdení, ktorú prijíma aj daňový úrad. Tieto údaje sa musia uchovávať najmenej 5 rokov, pretože v tomto čase je daňový úrad povinný vykonať kontroly.

Vyplatí sa investovať do fiškálnych súm veľkých spoločností, ako sú: posnet. Tento výrobca nám v súčasnosti ponúka najlepšie technické parametre registračnej pokladnice a finančné prostriedky sú zvyčajne pokryté atraktívnymi propagačnými akciami.