Prijem 2013

Predaj registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní s elektronickou kópiou je ešte obľúbenejší, čo znamená, že dopyt po poslednom type vlády rastie. Jedným zo základných faktorov finančnej registračnej pokladnice je preto štýl, ktorý dáva, dávam daňové príjmy. Preto vytvára veľa, pretože podľa nariadení sa stalo povinnosťou uchovávať príjmy päť rokov. Nápoj z takýchto populárnych spôsobov ukladania kópií je ich ukladanie na starú papierovú pokladňu, inovatívne nástroje už umožňujú elektronické záznamy. Vyplatí sa to predložiť pokladnici alebo daňovej tlačiarni zaznamenanej na elektronickom nosiči údajov?

Povinnosť uchovávať kópie daňových príjmov a dostupné metódyKaždý podnikateľ, ktorý v podniku používa registračnú pokladňu, je nútený uchovávať kópie fiškálnych potvrdení päť rokov, pričom tento stav sa počíta od konca roku, v ktorom uplynula lehota na zaplatenie predaja. Počas fiškálnej kontroly je možné skontrolovať, či daňovník správne ukladá záložné kópie, pretože pred uplynutím piatich rokov môže audítor požadovať predloženie kópií potvrdení kedykoľvek, keď sa rozhodne. V zmluve so súčasným je výber hotovosti mimoriadne cenný. V súčasnosti sú k dispozícii fiškálne zariadenia, ktoré ukladajú kópie fiškálnych potvrdení v elektronickej situácii aj na papierový kotúč.

Tradičná metóda záznamuPri tradičnej metóde písania sa matrice umiestňujú na kotúč papiera. Potom spočíva v tom, že pôvodná pokladnica vytlačí originál potvrdení, ktoré sa zákazníkom ponúkajú po zakúpení, a nasledujúci zoznam obsahuje kópie týchto textov. Po uložení sumy v súčte ju vyberte a preneste do archívu spoločnosti.

Elektronická kópiaV prípade moderných registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní máme mechanizmus iba so zvitkom papiera a elektronickou kópiou prijímacieho modulu, vďaka čomu sú kópie účteniek nasmerované do štruktúry elektronických údajov na základe zmluvy o pamäti. Kapacita takejto stránky je neobmedzená a preplňuje sa po celú dobu životnosti pokladnice.

Výhody používania elektrických registračných pokladnícPokladne s elektronickou kópiou daňových dokladov sú v byte omnoho populárnejšie, pretože nemusíte vymeniť papierové role. Navyše sú tieto jedlá omnoho ľahšie, pretože sú vybavené tlačiarenským mechanizmom a kotúčom. Ide teda o mimoriadne mobilné registračné pokladnice, čo je prípad mobilnej pokladnice poss mobile hs ej.Umiestnením na posledný typ zariadenia zmizne problém ukladania celej hmotnosti kotúčov papiera so záložnou kópiou účteniek. A nemusíte sa báť, že by ste ich stratili, pretože nezmiznú ani sa neroztrhnú, keď sa to často stáva pri tradičných papierových kotúčoch. Už žiadne zaťaženie počas fiškálnej kontroly a nakoniec nedostatok čitateľnosti na odovzdanej kópii lístkov na kotúči papiera. Tieto štandardné registračné pokladnice vám umožňujú pripraviť ľubovoľný počet záloh. Dôležité dôležité informácie sa archivujú aj na ďalších dátových nosičoch, vďaka ktorým sa úroveň bezpečnosti výrazne zvyšuje.