Pokladna gdynia

Mikroskopy vám umožňujú nahliadnuť do mikrosveta, sú to zariadenia založené v povahe pozorovania oveľa malých objektov, ktorých jemné prvky sú pre ľudské oko všeobecne neviditeľné. Mikroskop pozostáva z dvoch zostáv zaostrovacích šošoviek, ktoré sú umiestnené na zadnej strane skúmavky nazývanej rúrka. Sada šošoviek, ktoré sa vzťahujú na cieľ, sa rozhodne nazvať šošovkou. Druhá sada šošoviek sa nazýva okulárom a kupuje pozorovania. Vo vnútri trubice sa vďaka šošovke vytvára skutočný obraz, zväčšený a prevrátený, ktorý pozorovateľ pozoruje vďaka okuláru. Z dôvodu koexistencie oboch súprav šošoviek je skúmaný obraz zrejmý, zväčšený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy sú typom mikroskopu, ktorý poskytuje experimenty na nepriehľadných vzorkách. Medzi metalografickými mikroskopmi sú charakterizované svetelné a elektrónové mikroskopy.

NonacneNonacne Nonacne účinný liek na akné

Čo vidíme pomocou metalografického mikroskopu?Mikroskopické testy samy osebe pomocou metalografických mikroskopov počítajú s prijatím vzorky z daného produktu a potom mletím a leštením daného poľa, t.j. metalografická vzorka, ktorá bude po každom leptaní podrobená mikroskopickému pozorovaniu. Odhalenie štruktúry konkrétneho kovu, ako aj jeho zliatin a defektov neviditeľných voľným okom, je dôležitým cieľom metalografických štúdií na svetelnom mikroskope. Umožňujú identifikovať rozmanitosť štruktúrnych komponentov a určiť ich morfológiu, množstvo, rozmery a distribúciu. Metalografické mikroskopy umožňujú pozorovanie kovových vzoriek a lomov. Vďaka precíznej konštrukcii šošoviek vám metalografický mikroskop umožňuje detekovať mikrotrhliny, umožňuje vypočítať pomer fáz a pozorovať inklúzie a ďalšie časti materiálu.