Najlacnejsia pokladna

Dokážeme splniť registračné pokladnice, kdekoľvek platia jednotlivci za produkt alebo službu a príjem z takéhoto obchodovania prekračuje limit stanovený ministerstvom financií.

Prečo a kedy vytvára pokladnicu?Pokladnica je preto jedlo, na ktorom sa ponúka ponúkaný tovar alebo služby. Vďaka tomu môže vedomie platiace za tovar alebo službu získať presný zoznam toho, za čo zaplatil. Tu je uvedená presná cena každej práce a celková suma. Dôkaz o predaji, takže niet divu, ako potvrdenie. Je to vďaka nemu, že vieme, za čo navyše sme zaplatili a podľa možnosti nie je táto suma príliš veľká alebo príliš nízka. Že sa tiež stáva, že zákazník nevedomky nakupuje chybný tovar. Potvrdenie potom ešte musí komunikovať takýto produkt za sekundu alebo za sumu peňazí, ktorá bude zodpovedať čiastke, ktorú zákazník zaplatil. Pokladnica však nie je iba na tlač účtenok. Jej ďalšou pozíciou je písanie predaja. Po každom predaji je predávajúci povinný zostaviť dennú správu o predaji. Vďaka tomu bude natrvalo zaznamenané, aký tovar bol predaný, koľko bolo za neho a koľko vrátane DPH.

Pokladnica ERCExistujú originálne typy registračných pokladníc. Môžeme sa naučiť ako dôkaz pokladnice ERC alebo elektronickej pokladnice. Existuje posledná registračná pokladňa, ktorá sa zaoberá programami ako je výrobca. Nemôžu byť nahradené. Má pomerne malú kapacitu údajov, ktorá je po niekoľkých rokoch plná. Majiteľ takejto pokladnice má potom dve možnosti: môže vymeniť fiškálny modul za aktuálny alebo úplne zmeniť celú pokladňu za iný. Táto kategória registračných pokladníc zahŕňa: mobilné registračné pokladnice, samostatné registračné pokladnice alebo systémové registračné pokladnice.

Fiškálne terminályPokladničné pokladnice sú ďalším typom pokladníc. Nazývajú sa tiež počítačové pokladne. Zvyčajne pozostávajú z počítača, fiškálnej tlačiarne, klávesnice a monitora. Registračné pokladnice sú tiež univerzálne, čo znamená, že je tiež dôležité k nim pripájať fiškálne terminály, snímače čiarových kódov alebo elektrické váhy. Pokladničné pokladnice môžu byť ľubovoľne konfigurované alebo rozširované podľa našich potrieb alebo rozvoja spoločnosti.