Diagnostika golfu 4

Kolposkopická diagnostika sa lieči na základe interpretácie architektúry epiteliálneho povrchu, ako aj vaskulárneho obrazu. Prakticky nepostrehnuteľné podrobnosti o cervikálnej epitelovej oblasti, ktoré sa často rozhodujú o špecifickej diagnóze, sú rozmery vypočítané v zlomkových častiach milimetra a formát ciev, ktoré sú k dispozícii v epitelovej sfére, je druh mikrónov.

V klube s posledným, dokonca najlepším fotoaparátom, ktorý posiela obraz v najostrenejšej podobe, nie je šanca si tieto podrobnosti všimnúť. A čo viac, rozmanitosť farieb červenej a svetlej farby videná v prírodnom filme tohto magického prostredia určuje konkrétne rozpoznanie. Bohužiaľ je preto možné použiť aj ten najlepší prenos videa. Obrovské zvinutie kolposkopického obrazu a špecifické prostredie, v ktorom sme nútení pozorovať tento obraz, neumožňuje použitie zariadení, ktoré dobre fungujú v zahraničných oblastiach medicíny. Kvôli nedostupnosti sú obslužné zariadenia veľmi komplikované. V súčasnom systéme, dokonca ani lekár, ktorý má skúsenosti s používaním kolposkopu, nemá významné úspechy príležitosť na spoľahlivú diagnostiku a musia sa použiť pri vyšetrení a iných predpokladoch.Optické kolposkopy, stále vybavené vizuálnym tunelom, sú pre kolposkopistov najvýhodnejším výstupom, pretože máme optický systém, ktorý máme možnosť pozorovať, čo umožňuje presnú diagnostickú interpretáciu pozorovanej oblasti a na obrazovku sa môže pozerať aj pacient alebo vyvíjajúci sa lekár alebo praktikant.V súčasnosti je možné za niekoľko tisíc zlotých získať efektívny, ale už používaný kolposkop, ktorý spĺňa požadované kvalitatívne normy aj pre svoju kanceláriu a verejnú nemocnicu, a dodatočne ho môžete vybaviť pomocou video tunela za sumu približne päť tisíc zlotých. Ak vznikne potreba, je možné, že príliš nízke peniaze obnovia staré, opotrebované kolposkopy a potom budú fungovať ako nové. Skvelý kolposkop udalostí možno kúpiť za časť ceny, ktorú by museli rozdeliť na nákup veľmi neefektívneho a nepresného video kolposkopu.