Detske oblecenie obrazky

Skutočné nebezpečenstvo výbuchu spočíva v oprašovaní vzduchu iným spôsobom s prachom. Môže existovať drevný prach, jemný uhoľný prach alebo práškové farby. V dôsledku toho môže veľké množstvo jemných zŕn prachu rôzneho pôvodu spôsobiť výbuch. Zapálte, že je otvorený oheň, elektrické iskry, elektrostatické prúdy alebo rovnaké prvky stroja, ktoré sú ohrievané na veľkú teplotu.

Aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo výbuchu a výbuchu, sú potrebné zariadenia na odprašovanie Najvyššia účinnosť zariadení na zber prachu je zabezpečená lokálnym vystužením, ktoré môže mať formu samonosných ramien, odkvapov alebo odkvapov, ktoré sa zatvárajú v blízkosti zdroja emisií. Každý prachový klaster by mal byť natrvalo odstránený, aby sa prach nevyskytoval a nevyskytoval sa znovu. Nádobu na prach je potrebné pravidelne vyprázdňovať.

Zariadenia na odsávanie prachu musia byť presné so zásadou atex. Používajú sa ventilátory a filtre, ktoré sú spoločné pre súčasné normy. Inštalácia atex (atex inštalácia v hlavnej verzii je založená na výbušných paneloch, ktoré spôsobujú výbuchový filter. Filtre môžu byť jedno alebo môžu byť vhodné na časté použitie.Explózia prachu v konštrukcii spôsobuje, že membrána hrá, výbušné plyny sa vytvárajú do obsahu tak, že nepoškodzujú filter.

Voliteľné vybavenie pre systémy odsávania prachu môže zahŕňať metódy hasenia iskier alebo moderné hasiace systémy v byte zariadenia používajúce oxid uhličitý. Spätné klapky by mali byť umiestnené na ventilačných kanáloch poslaných na filter. Účelom klapiek je chrániť šírenie plameňa vo vnútri zariadenia.