Zalozenie spolocnosti a zus

Pri vytváraní našej spoločnosti sa podnikateľ stretáva s nutnosťou urovnať mnoho foriem a kúpiť množstvo zariadení potrebných na realizáciu kampane. Ešte pred formálnym otvorením spoločnosti by mal skontrolovať, čo trh hovorí