Bezpecnostne poziadavky na pracovne priestory

Vzhľadom na to, že v krajinách Európskej únie boli v platnosti rôzne bezpečnostné predpisy, bolo rozhodnuté zosúladiť ustanovenia. Zaviedli sa požiadavky ATEX, ktoré sa v prípade potenciálne výbušných atmosfér a praktických nástrojov označujú v súčasných zónach. Cieľom týchto transformácií je minimalizovať riziko, to znamená jeho elimináciu, ktorá sa sústreďuje na používanie tovaru v oblastiach, kde môže dôjsť k ohrozeniu explózie, konkrétne EX zón.

Požiadavky EX, konkrétne smernica, definujú požiadavky, ktoré musí daný výrobok spĺňať a ktoré sa odovzdávajú na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Hlavným cieľom systému je zjednotiť postupy dodržiavania nástrojov a obranných štýlov v posledných zónach s rizikom výbuchu a zaručiť ich voľný chod v Európskej únii.Táto smernica sa vzťahuje na všetky elektrické a neelektrické zariadenia a ochranné opatrenia, ktoré budú prijaté v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Požiadavky ATEX sa vzťahujú na bezpečnostné, riadiace a zlepšovacie zariadenia, ktoré sa budú používať mimo potenciálne výbušnej atmosféry. Nemusia mať nezávislé funkcie, ale prispejú k bezpečnému fungovaniu nástrojov a ochranných metód, ktoré sa tam budú používať.Smernica tiež definuje spôsob preukazovania zhody materiálov s požiadavkami ATEX. Výrobky, ktoré tieto požiadavky, t. Použitie základov nie je užitočné, ale samotný postup súladu. Ide tu o dodržanie pravidla vytvoreného spoločnosťou na základe oznámenia Európskej komisie. Výnimky sa môžu týkať iba elektrických zariadení tretej kategórie a neelektrických zariadení kategórie 2 a 3.Pokiaľ ide o tieto prípady, záruku zhody môže v poslednom prípade vydať výrobca tohto zariadenia bez účasti notifikovaného orgánu. Odpočty sú však rešpektované a výrobca bude mať v tejto podobe vážny význam pre uzatvorenie svojho výrobku pre trh.Čo sa týka dôležitých požiadaviek, ide teda o certifikáciu elektrických a neelektrických zariadení, samo-certifikáciu, požiadavky týkajúce sa postavenia vecí a života v Európskej únii sú možné povinným a nevyhnutným spôsobom.